Стоп булінг

Що таке булінг?

Булінг (цькування) – дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії вчиняються стосовно дитини чи дитиною стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого. Булінг може здійснюватись також із застосуванням засобів електронних комунікацій. 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

Відповідальність за булінг

Стаття на сайті освітнього омбудсмена України

План заходів

Подання та розгляд заяв про випадки булінгу

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)

Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, склад комісії, права та обов’язки її членів, порядок роботи комісії

Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Нормативна база

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

Наказ Департаменту освіти і науки від 11.01.2019р. №09 “Про запобігання булінгу в системі освіти Київської області”

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 “Інформаційні матеріали про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини”

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII

Постанова від 22 серпня 2018 р. № 658 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”

Інші документи