Соціальна служба

Соціальний педагог стає тією необхідною ланкою, яка поєднує дитину і соціум, оскільки, в сферу професійних обов’язків спеціаліста входить робота з дітьми, підлітками, молоддю та їх батьками.

Соціальний педагог :

Ріжків Т.С. - Соціальний педагог

- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;

- бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання

- допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків,;

- проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);

- є посередником між школою, сім'єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

Для батьків :

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженнї впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

Для учнів :

У яких випадках звертатися до соціального педагога?

Проблема над якою працюю:

Виховання у школярів ціннісного відношення до себе та інших, розуміння сенсу людського існування.